Pagtuturo at Paglalarawan Sabihin sa mga bata ang mga salitang magkakatugma sa awit gaya ng “lobo” at “ako”. F. 3. F3PK-II-d-8.2. Nasusunod ang mga napakinggang panuto 10. • Tingnan ang mga larawan. Displaying top 2 worksheets found for - Natutukoy Ang Mga Salitang Magkakatugma. Nasasabi ang mga salitang magkakatugma at di-magkakatugma 9. 2. Nakakagamit ng pares ng salitang magkakatugma sa isang pangungusap o dalawang magkaugnay na mga pangungusap. Nitong mga pigtas ang hingang nilalang, Na naghihintay doon sa krus na daan. Nakakasulat ng mga salitang magkatugma. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma. magkakatugma • Nagagamit ang mga salitang magkatugma sa pangungusap • F3KP-IIb-d-8 Balik Aral • Noong kayo ay nasa ikalawang baitang pa, pinag aralan ba ninyo ang mga salitang magkakapareho ng tunog sa hulihan? 2. To download/print, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. SALITANG MAGKASINGKAHULUGAN – Narito ang kahulugan nito at mga halimbawa. 3. Mga kagamitan: tsart ng awit na “Ako ay may Lobo?” 1.agaw buhay-maghihingalo 2.buntot aso- sunod ng sunod 3.ilaw ng tahanan-ina 4haligi ng tahanan-ama 5.taingang kawali-nagbibingian 6.balat sibuyas-maramdamin 7.akyat bahay-magnanakaw 8.hulog ng langit-tagapagsalba 9.pinabayaan sa kusina-mataba 10.takaw mata-hanggang tingin lang Iclick lamang po ang/mga kulay asul na salita para maumpisahan ang download. Natutukoy ang mga salitang katugma ng salitang napakinggan 8. Tumawag ng ilang bata upang magbigay ng iba pang salita na katugma ng naunang halimbawa. Paglalahad Ipaawit muli sa klase ang “Ako ay may lobo” . Description Lesson Plan in Filipino 3 Objective Natutukoy ang mga salitang magkatugma F3KP-IIb-d-8 So, here’s a list of “Magkatugmang Salita” which I have gathered from different sources and used in my lessons. Some of the worksheets for this concept are Ikalawang markahan linggo 11, To 12 gabay pangkurikulum. A lot of teachers are asking me on words that rhyme in Filipino. Isa sa mga asignatura na itinuturo mula sa pre-school hanggang kolehiyo ay ang Filipino. 7. Hello everyone! ang mga halimbawa ng mga salitang patambis/idyoma may kahulugang salita. 4. Gramatika: Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng posisyon ng isang bagay. Found worksheet you are looking for? Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang sarili; naibabahagi sa iba ang mga pangsariling hilig at gusto. Mabuti-buti pa na ipasaitaas, Ang ibig makamit na ngiti at gilas, Ang katarungang libing na at agnas F3KP-II-d-8.1. Phonological Awareness: Natutukoy kung magkakatugma o hindi ang isang pares ng salita. • Nakapagbibigay ng mga salitang. Mga Salitang Magkatugma. F3PU-IId-4 Worksheet will open in a new window. Marami ang mga aralin sa ilalim ng asignaturang Filipino mula sa mga pinakamadali hanggang sa mga may kahirapan intindihin. Kung sa lupa’y kinang ay sadyang mailap, Nitong katarungang ibig na malasap, Hayaang lumuha't dugo ay pumatak, Pagkat nasa langit ang tunay na galak. Ang mga materyales na ito ay aming binibigay para mas mapadali ang pagtuturo ng ating mga guro. Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang mga salitang magkakatugma. 3. K. P-IIb-d-8. Nakagagamit ang malaki at maliit na letra sa pagsulat ng parirala at pangungusap. I’ll be adding more once I remember and learned something. Naipakikita ang kawilihan sa kuwentong narinig sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong 10.1 Nasasagot ang mga tanong na ano, saan, sino, ilan tungkol sa kuwentong napakinggan 11. Upang masiguro na maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga bata, aming iniipon ang mga materyales sa pagbabasa katulad nalang ng babasahing ito. Posted on September 26, 2015 by thekagayanon.